29/08/18  Tin của trường  180
tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục
 25/04/16  Tin của trường  361
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp.